Järelkoolitus

JUHI JÄRELKOOLITUS – kellele, miks ja kuidas?

  • alkoholi- või narkojoobes või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest karistatud mootorsõidukijuhile [RT I, 20.07.2016, 2 – jõust. 23.07.2016];
  • üldise riskikäitumise ilmingutega mootorsõidukijuhie, kelle juhtimisõigus on korduvalt ära võetud;
  • üldiste riskikäitumise ilmingutega mootorsõidukijuhile, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.
  • Järelkoolituse eesmärk on juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks.
  • Samuti eesmärgiks on arendada osalejate eneseregulatsioonioskusi nii individuaaltasandil kui ka grupiprotsessis, keskendudes karistuse aluseks oleva liiklusõigusrikkumise kontekstile ja indiviidile omastele muudele eneseregulatsiooni lünkadele liikluskäitumises ja elus laiemalt.
  • Järelkoolituse maht on kokku 52 tundi, millest 4 akadeemilist (45 min) kontakttundi toimuvad loenguvormis + 12 tundi praktikume + 36 tundi iseseisvat tööd;
  • koolituse minimaalne kestus on neli nädalat arvestusega, et iga koolitusnädala vahele jääb üks nädal;
  • Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis. Grupi koosseisus peab olema 6-12 koolitatavat. Põhjendatud juhtudel (koolitatava kirjaliku avalduse alusel) võib Järelkoolituse läbi viia ka üksikkorras.
B-kategooria Škoda Oktvia 2020

Siht silme ees? Alusta juba täna!