JUHI JÄRELKOOLITUS – kellele, miks ja kuidas?

Järelkoolituse peavad läbima esmase juhiloa omanikud, kellel on juhtimisõigus ära võetud.

Koolitus on mõeldud: üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtidele, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks.

Järelkoolituse käigus toimub juhi eneseregulatsiooni oskuste arendamine, isiklike riskitegurite hindamine, erinevate konfliktolukordade läbimängimine, liikluses käitumise osas vastutustunde tõstmine ja sellega seotud probleemide tajumise parandamine, riskeerivalt liikluses osalemise vältimiseks oma käitumise korrigeerimine ja ohutu liiklemise aluseks olevate teadmiste laiendamine ning süvendamine.

Järelkoolitus kestus on 16 akadeemilist tundi, jagunedes neljaks loengumooduliks, 1 kord nädalas. Koolitus viiakse läbi grupitöö vormis, grupi suurus on 6 – 12 isikut. Põhjendatud juhtudel võib järelkoolituse läbi viia ka üksikkorras.

Kursuse programm leitav siit: Juhi järelkoolituse kursuseprogramm.