Jätkuõpe

Jätkuõpe on eksamil esinenud puudulike oskuste analüüsimiseks ja nende parendamine

Juhi Jätkuõpe on sõiduõpe, mis viiakse läbi seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega ning mille eesmärk on süvendatud ettevalmistus sõidueksami edukaks sooritamiseks. Alates 01.02.2020 peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe pärast iga kolmandat mittesooritatud riiklikku sõidueksamit.

Škoda Oktvia 2

Siht silme ees? Alusta juba täna!

§ 221 Juhi jätkuõpe

(1) Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

(2) Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.

(3) Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.

(4) Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris.

[RT I, 16.01.2020, 1 – jõust. 01.02.2020]