B-kategooria sõidukijuhtide koolitusel omandad teadmised liiklusest ja sõiduoskuse

Koolitus sisaldab endas kõike vajalikku selleks, et saaksid selgeks liiklusreeglid, autosõidu ja esmaabi andmise ning oleksid valmis osalema liikluses autojuhina.

Teooriatunnid

Teooria klassiõppetundides omandad kahe kuu jooksul põhjalikud teadmised liiklusseadusest. Kaasaegne aktiivõppemeetod aitab sul raskena näivaid liiklusreegleid kergemini omandada. Igav traditsiooniline loenguvorm on ajalugu. Loengud toimuvad 2x aastas, kevadel ja sügisel Raplas, Tallinna mnt 33, teine korrus ja Tallinnas, Pärnu mnt 162, klassis 314.

Alternatiivne võimalus läbida teooriakoolitust on veebikeskkonnas www.teooria.ee. Selle kohta loe lähemalt siit: B-kategooria e-õpe

Sõidutunnid

Koolituse kohustuslik praktiline on 23 sõidutundi koos sõiduõpetajaga. Sõidupraktikas omandad auto juhtimise tehnika ning õiged sõiduvõtted ohutuks liiklemiseks. Lisaks on soovitav sõita juhendajaga: https://www.mnt.ee/et/search?keyword=juhendaja%20tunnistus. Sõiduõppe esimesed tunnid Raplas ja Tallinnas viiakse läbi kinnisel õppesõidu väljakul. Õppesõit toimub asulas ja asulavälistel teedel. Vajadusel peab sõiduoskust lihvima ettenähtud sõidutundidele lisaks, kuni vajaliku sõiduvilumuse saavutamiseni.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus

Koolitus koosneb ühest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Kui esmaõppe algaste läbiti ajal, mil pole looduslikku pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida simulaatoril. Simulaator annab täiendava võimaluse omandada vajalik sõiduoskus mitte ainult pimeda ajal sõitmisel vaid ka halva nähtavusega ja/või libedates tingimustes. Simulaator võimaldab sõitmist erinevates ohtlikes olukordades riskivabalt, kus harjutamise käigus saavutatakse reaalseks sõitmiseks vajalikud ohutud sõiduvõtted.

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus

Koolitus koosneb kahest teooria- ja ühest sõidutunnist. Eesmärk on luua eeldused vajalike teadmiste kujunemiseks oludele vastava sõidukiiruse, ohutu piki- ja külgvahe valikuks. Sõidukijuhina pead aru saama, kuidas tee- ja ilmastikuolud mõjutavad rehvi haardumist teepinnaga. Peale koolitust mõistad ka, et sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi, kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust.

Esmaabi koolitus

Mootorsõiduki esmase juhiloa taotleja peab läbima mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab vajalikud teadmised ja oskused hädaolukorras toimimiseks. Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi. Esmaabi koolitusi viivad läbi tervishoiutöötajate registris registreeritud:
1. Esmaabi koolitaja Tallinnas: Rahvakoolitus Elu. Tallinn, 12614. Narva mnt 14-14
http://www.rkelu.ee
2. Esmaabi koolitaja Raplas: Eesti Punase Risti Raplamaa Selts; Margit Pärn; 50 38840
margit@rkelu.ee. NB! Vajalik eelnev registreerimine!

Koolitusele võta kaasa: pass või ID kaart, kirjutusvahend, selga pane mugav riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks. Kursus lõpeb teadmiste kontrolliga. Igale kursuse lõpetajale tunnistus.

Ajaline kestus

   • Esmaõppe algastme koolituskursuse minimaalne pikkus on kuus nädalat.
   • Juhi esmaõpe algastme pimeda aja ja libedasõidu koolituste pikkuseks on vähemalt üks päev.
   • Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe lõppastme kestus on 23 kuud.
   • Lõppastme koolituse teooria osa saad läbida Teooria.ee keskkonna kaudu, praktiline sõit rajal + turvahalli praktikum Pärnus, Aide Autokoolis 2 x 45 min + ökonoomne sõit Raplas 45 min.

Oluline info

   • Koolitusel osalemiseks peab läbima tervisekontrolli perearsti juures. Hind vastavalt perearsti hinnakirjale.
   • Esmane B-kategooria juhiluba väljastatakse isikule, kes on vähemalt 18aastane.
   • Alaline elukoht on Eesti
   • Õppetööst osavõtmiseks peab juhiloa taotleja olema vähemalt 17,5 a vanune.
   • Piiratud juhtimisõiguse taotlemise vanuse alammäär on 15,5 a (ülempiir puudub).
   • Esmane juhiluba kehtib kaks aastat ja pärast lõppastme koolituse läbimist vahetab liiklusregister selle alalise juhiloa vastu.

Laadi alla Aire Tammik Autokooli B-kategooria õppekava.