B-Kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

B-Kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

Juhi ettevalmistamine toimub esma- ja täiendusõppe korras liiklusteooriaõppe ja õppesõitude vormis. Teooria- ja sõidutundide ülesehitus tagab Sulle õppekavas ettenähtud teadmised ja oskused, mis vastavad juhi liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele. Koolitus tagab Sulle valmiduse osaleda liikluses ohutu, säästliku ja turvalise juhina.

male-instructor-happy-with-driving-of-his-student.jpg

Kursuse sisu

Siht silme ees? Alusta juba täna!

Teooriatunnid

Teooriaõppe klassitunnid on ajutiselt katkestatud. Teooriaõppe saad täies mahus läbida Teooria.ee keskkonnas sinule sobival ajal 24/7.  Riiklik teooriaeksam toimub Transpordiameti e-keskkonnast.

Tänu e-õppele on juurdepääs infole ja õppematerjalidele avatud olenemata ajast ja kohast. Kui eelistad paindlikku, kaasaegset õppevormi ja soovid olla oma aja peremees, siis on e-õppevorm Sinu sobivaim kasulik kaaslane ka liiklusteooria õppimisel autokoolis. Lisaks atraktiivsetele joonistele saad Sinule sobivas tempos jälgida liiklemist animeeritud ringristmikel.

Sõidutunnid

Koolituse kohustuslik praktiline osa on 30 sõidutundi koos sõiduõpetajaga. Sõidupraktikas omandad auto juhtimise tehnika ning õiged sõiduvõtted ohutuks liiklemiseks. 

Lisaks on soovitav sõita juhendajaga: https://www.mnt.ee/et/search?keyword=juhendaja%20tunnistus.

Sõiduõppe esimesed tunnid viiakse läbi vähese liiklusega tänavatel. Õppesõit toimub asulas ja asulavälistel teedel. Vajadusel peab sõiduoskust lihvima ettenähtud sõidutundidele lisaks, kuni vajaliku sõiduvilumuse saavutamiseni. Sõidutunni peab õpilasel olema kaasas isikut tõendav dokument ja autokooli poolt välja antud koolituskursuse õpingukaart, kuhu õpetaja märgib tunni toimumise aja ja hinnangu. Sõidutunni pikkus on 45 minutit. Koolituskursuse lõpetamise eelduseks on õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamine.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus

Koolitus koosneb ühest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Kui esmaõppe algaste läbiti ajal, mil pole looduslikku pimeda aega, siis peab pimeda aja koolituse läbima simulaatoril. Simulaator annab täiendava võimaluse omandada vajalik sõiduoskus mitte ainult pimeda ajal sõitmisel vaid ka halva nähtavusega ja/või libedates tingimustes. Simulaator võimaldab sõitmist erinevates ohtlikes olukordades riskivabalt, kus harjutamise käigus saavutatakse reaalseks sõitmiseks vajalikud ohutud sõiduvõtted.

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus

Koolitus koosneb kahest teooria- ja ühest sõidutunnist. Eesmärk on luua eeldused vajalike teadmiste kujunemiseks oludele vastava sõidukiiruse, ohutu piki- ja külgvahe valikuks. Sõidukijuhina pead aru saama, kuidas tee- ja ilmastikuolud mõjutavad rehvi haardumist teepinnaga. Peale koolitust mõistad ka, et sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi, kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust.

Juhi esmaõpe algastme pimeda aja- ja libedasõidu koolituste pikkuseks on vähemalt üks päev.

Esmaabi koolitus

Mootorsõiduki esmase juhiloa taotleja peab läbima mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab vajalikud teadmised ja oskused hädaolukorras toimimiseks. Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi. Esmaabi koolitusi viivad läbi tervishoiutöötajate registris registreeritud:

1. Esmaabi koolitaja Tallinnas: Rahvakoolitus Elu. Tallinn, 12614. Narva mnt 14-14Margit Pärn; 50 38840
margit@rkelu.ee,  www.rkelu.ee NB! Vajalik eelnev registreerimine!

2. Esmaabi koolitaja Raplas: Eesti Punase Risti Raplamaa Selts
Koolitusele võta kaasa: pass või ID kaart, kirjutusvahend, selga pane mugav riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks. Kursus lõpeb teadmiste kontrolliga. Igale kursuse lõpetajale tunnistus.

male-instructor-and-female-student-driving-lesson.jpg

Ajaline kestus

Oluline info