A-KATEGOORIA (täiendusõpe)

A-kategooria mootorratta võimsus ületab 35 kw, või võimsuse ja massi suhe ületab 0,2 kw/kg
kohta.

  • A-kategooria sõiduõppega saab alustada 19,5-aastaselt, omades A2-alamkategooria
    mootorsõiduki juhtimisõigust vähemalt kaks aastat;
  • A-kategooria sõiduõppega saab alustada 23,5 aastaselt, omades B-kategooria
    juhtimisõigust

Õppima asumiseks sul olema kehtiv Juhiluba ja kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend.

Teooriaõpe on kombineeritud Teooria.ee e-õppe keskkonnaga. A-kategooria täiendusõppe teooria kontakttunnid toimuvad kokkuleppel kooliga. Teooria.ee keskkond on ligipääsetav, kui oled tasunud I osamakse kursuse alguspäevaks Aire Tammik Autokool OÜ-le. Teooria.ee keskkonda sisselogimise paroolid saadetakse õpilase meilile.

Sõiduõpe toimub mootorrattaga Honda CB650F Raplamaa teedel. Õppesõit algab platsil, kus õpid selgeks põhitõed ja esmased juhtimisvõtted. Järgnevalt omandad ohutud sõiduvõtted, mis tagavad ka sõidumõnu. Sõidutunnid lepitakse õpetajaga kokku individuaalselt. Sõidukaart väljastatakse õppurile, kui on tasutud I osamakse. Koolipoolne varustus: ohutusvest, kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsmed.

Mootorratta mark ja mudel:
Honda CB650F 2018