Õpetajad

Aire Tammik

Olen pärit Läänemaalt, Taeblast. Oma esimese erihariduse: kunstnik-meister, omandasin Tartu Kunstikoolis. Sel erialal olen töötanud vaid mõned aastad. Pere loomisega seoses asusin 1984. aastal elama Raplasse. Olen emaks viiele lapsele ja täna juba ka vanaema. Suure osa oma elust olen töötanud oma abikaasa fotoäris.

2006. aastal asusin õppima sõiduõpetajaks. Omandatud erialal asusin tööle 2007. aastal Raplas. Alates 2008. aastast töötasin sõiduõpetajana Tallinnas, Johannes Pirita Liikluskoolis. Töö käigus selgus üha enam, et pedagoogiline tegevus ongi minu ala! 2009. aastal loodi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži juurde uus ja vajalik Liiklusohutuse eriala, Eestis esmakordselt. Lõpetasin selle eriala 2012. aastal esimese lennu seas. Sellest ajast alates oman ka teooriaõpetaja kutset. Lisaerialadena läbisin mootorsõidukijuhi eksamineerija, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuse liiklusohutusspetsialisti, liiklusõigusrikkujate täiendkoolitaja õppe. Liiklusõigurikkujate järelkoolitajana olen alates 2012. aastast ametlikult tunnustatud ka Transpordiameti poolt.

Kohe pärast kooli lõpetamist asusin tegelema oma isikliku autokooli loomisega. Aire Tammik Autokool sai Haridusministeeriumi tunnustuse 27.06.2013. 5.augustil 2013 alustas õppetööd autokooli esimene grupp.

 
 

 

 

Vaata rohkem

Matis Maltsar

Kasvades üles ekstreemsporti harrastavas perekonnas, olen alati tähtsaks pidanud ohutunnetust ja ohutust. Olen aastaid tegelenud hobikorras lumelaua ja motokrossiga. Kiire reageerimisvõime ja hea ohutunnetus on nii  nendel spordialadel kui ka sõidukijuhtimisel ühiseks nimetajaks.

Lõpetasin 2013. aastal Kehtna KHK autotehniku erialal ja remontisin autosid mitmeid aastaid. Usun, et minu senine autotehniku ametikogemus on ka eeliseks sõiduõpetaja ametis, kus saan õpilastele selgitada auto tehnilisi omadusi ja sõiduvõtteid.

Huvi sõiduõpetaja õpingute vastu tekkis siis, kui läbisin ise B-kategooria õppe. Idee sai teoks 2021 aastal, kui asusin õppima B-kategooria baaskoolituse kursusel. Jaanuarist 2022 töötan Aire Tammik Autokoolis B-kategooria sõiduõpetaja.

Oma sõiduõpilastele soovin õpetada, kuidas ja miks valida kaitslik ja turvaline sõidustiil. Valitud erialal pean kõige olulisemaks omaduseks empaatiat ja inimestega suhtlemise oskust. Minu töö meeldib mulle!

Vaata rohkem

Veronika Ruut

Olen põline raplakas, siin elanud, kasvanud ja õppinud. Oma täiskasvanuelus otsisin sobivat ametit kaua, kuni leidsin õige. Mõtte sõiduõpetajaks õppima minna, andis mulle Aire. Omandasin sõiduõpetaja kutse 2009. aastal. Edasi jätkasin sõiduõpetaja töö kõrvalt erialaseid õpinguid Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, liiklusohutuse erialal. Seega olen pidanud sõiduõpetaja ametit juba 13 aastat. Olen end pidevalt erialaselt täiendanud ja oman ka A-kategooria juhtimisõigust ning C- ja D- kategooria kutsetunnistusi. Tänu sellele oskan õpilastele paremini selgitada ka teiste kategooriate sõidukitega arvestamist liikluses.

Suurimat rahulolu minu töös pakub mulle õpilase  telefonikõne: „Sõidueksam sooritatud“, seda eriti esimese eksami puhul. Mulle meeldib tööd nautida ja teen seda jätkuvalt mõnuga. Kohtumiseni sõidutundides.

Vaata rohkem

Anette Tammik

Olen üles kasvanud Rapla linnas ja Aire Tammik Autokooli loomist näinud kõrvalt alates 13. eluaastast. Lisaks olen omandanud Tallinna Majanduskoolis turundusspetsialisti eriala. B – kategooria mootorsõidukijuhi õpetajaks õppisin Haapsalu Kolledžis 2022. aastal. Aire Tammik Autokooli haldusega olen tegelenud natuke üle 2 aasta. Seega olen töötahet täis ja motiveeritud värske õpetaja, kellele on oluline, et õpilane asjast ka päriselt aru saaks. Rahulikus meeles annan endast parima, et meie õpilased saavutaksid soovitud tulemuse!

Vaata rohkem

Veiko Raieste

Olen A- ja B kategooria sõiduõpetaja. Pärast Tallinna Polütehnilise Instituudi (tänane TalTech) lõpetamist olen töötanud erinevatel ehitusaladel töödejuhatajana ning toiduainetetööstustes peainsenerina. Hiljem sattusin tööle Maanteeametisse, kus ligi seitse aastat töötasin Saue ja Tallinna A-, B-, ja C kategooria eksamineerija. Hiljem läbisin A-ja B- kategooria mootorsõidukijuhi baaskursused ning alates 2014. aastast töötan Tallinnas A- ja B kategooria sõiduõpetajana. Oman A-, B-, C-, D-, E kategooria ja väikelaeva juhtimisõigust.

Töötades riikliku eksamineerijana, olen ise teisi eksamineerijaid väljakoolitanud ja tean hästi, mida eksamineeritavalt täna riiklikul sõidueksamil oodatakse. Seega eelnev töökogemus on minu tänasel sõiduõpetaja tööl mulle palju kasuks tulnud. Tean, millised on levinuimad vead ja annan kõiki vajalikke sõidutarkusi õpilastele edasi. Leian, et sõiduõpe peab õpilaste jaoks olema pingevaba ja pigem lõbus ning enda jaoks on tore. Hoian end kursis enda õpilaste käekäiguga ja tean, et esimesel korral minu õpilaste sõidueksamil läbisaanute protsent on suur.

Mulle meeldib enda teadmisi edasi anda ja õppurite arengut jälgida. Kui õpilane saab sõidueksami sooritatud, siis on ka minul pidupäev!

Vaata rohkem

Rein Jürimäe

Olen põline raplamaalane ja elan täna raplamaal, Keavas. Sõiduõpetaja tööga alustasin juba 1992 aastal. Olen töötanud vahelduva eduga alarmsõidukijuhina, kraanajuhina ja sõiduõpetajana, millest viimased 8 aastat Tallinnas.Minu huvialad on autod ja mootorrattad ja seetõttu külastan meelsasti punnvõrride ja vanasõidukite üritusi ning rallikrosse.

Kevadel 2023 saan lisaks B kategooria sõiduõpetaja kutsele ka A kategooria koolitaja õiguse. Ootan põnevusega enda uut väljakutset A kategooria õpetajana.

Lisaks, kuna olen reibas pensionär, siis on minul ju teadagi 🙂 aega küll ja seega saad minuga sõita ka puhkepäevadel.

Rõõmsate kohtumisteni!

Vaata rohkem

Liidi Karjus

Meie vahvad õpilased on mu ristinud rahustavalt madala häälega, julgustavaks ja positiivseks naerupalliks. Püüan olla alati nõudlikult toetav ja motiveeriv.  Olen põline Raplakas ja tunnen end meie väikelinnas suurepäraselt. Minu senine elu on olnud  seotud suht mehiste teemadega: remondin ruume ja veidi (naera pooleks) ka autosid :). Seega kõik autodega seonduv on olnud minu jaoks huvitav ja tähtis. Ehk oli see loogiline areng, mis suunas mind sõiduõpetajaks õppima?

Leian, et minu autoremondi huvi toetab täna ka minu sõiduõpetaja tööd. Lisaks sõiduõppele saan  õpilastele anda ka infot ja teadmisi selle kohta, mis on peidus auto kapoti all.  Mulle tundub minu töö põnev, tähtis ja vajalik. Väga meeldiv on näha inimese arengut ja eriti rõõmustav on kaasa elada positiivse soorituse puhul riiklikul sõidueksamil! Ootan igat uut õpilast suure tuhina ja rõõmuga 🙂

Rõõmsa kohtumiseni!

Vaata rohkem