Teooria läbimine e-õppe vormis on paindlik ja mugav

Õpe sobib Sulle, kui pead jagama aega töö, pere, õppimise ja huvialade vahel. Vali endale sobiv tempo 24/7.

Teooriatunnid

Teooria.ee

Teooriakoolitus läbitakse veebikeskkonnas www.teooria.ee

Tänu e-õppele on juurdepääs infole ja õppematerjalidele avatud olenemata ajast ja kohast. Kui eelistad paindlikku, kaasaegset õppevormi ja soovid olla oma aja peremees, siis on e-õppevorm Sinu sobivaim kasulik kaaslane ka liiklusteooria õppimisel autokoolis. Lisaks atraktiivsetele joonistele saad Sinule sobivas tempos jälgida liiklemist animeeritud ringristmikel. Teooria.ee õppematerjal tugineb uuele metoodikale ning antakse edasi lihtsas keeles. Nuppe klõpsates ja häält ning pilti jälgides saad korduvalt tutvuda uute ja vanade õppematerjaliga. Liiklustestid aitavad kinnistada e-õppekeskkonnas õpitut.

Alternatiiv on läbida teooriakoolitus aktiivõppemeetodil Aire Tammiku käe all. Selle kohta loe lähemalt siit: B-kategooria

Sõidutunnid

Koolituse praktilise osa ehk 24 sõidutunni jooksul omandad auto juhtimise tehnika ning õiged sõiduvõtted ohutult liikluses osalemiseks. Sõiduõpet saad ohutult alustada Rapla kinnisel õppesõidu väljakul. Sõidame Rapla ka linnas ning lähiümbruses, mis rahuliku liikluse, kuid täiesti piisava mitmekesisusega on hea piirkond sõidu harjutamiseks. Vajadusel peab aga sõiduoskust lihvima ettenähtud sõidutundidele lisaks, kuni saavutad vajaliku sõiduvilumuse.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus

Koolitus koosneb ühest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Kui esmaõppe algaste läbiti ajal, mil pole looduslikku pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida simulaatoril. Simulaator annab täiendava võimaluse omandada vajalik sõiduoskus mitte ainult pimeda ajal sõitmisel vaid ka halva nähtavusega ja/või libedates tingimustes. Simulaator võimaldab sõitmist erinevates ohtlikes olukordades riskivabalt, kus harjutamise käigus saavutatakse reaalseks sõitmiseks vajalikud ohutud sõiduvõtted.

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus

Koolitus koosneb kahest teooria- ja ühest sõidutunnist. Eesmärk on luua eeldused vajalike teadmiste kujunemiseks oludele vastava sõidukiiruse, ohutu piki- ja külgvahe valikuks. Sõidukijuhina pead aru saama, kuidas tee- ja ilmastikuolud mõjutavad rehvi haardumist teepinnaga. Peale koolitust mõistad ka, et sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi, kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust.

Esmaabi koolitus

Mootorsõiduki esmase juhiloa taotleja peab läbima mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab vajalikud teadmised ja oskused hädaolukorras toimimiseks. Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi. Esmaabi koolitusi viivad läbi tervishoiutöötajate registris registreeritud Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi esmaabiõpetajad: Talvi Helde, Helemall Jaarmann ja Reena Rostin.

Kursuse teooreetilised ja praktilised teemad

  • Õnnetuse olukorra hindamine.
  • Kuidas tegutseda ning kutsuda abi.
  • Elustamine.
  • Verejooksu peatamine.
  • Haavade sidumine.
  • Šokis kannatanu abistamine.
  • Esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral.
  • Teadvuse kaotanud inimese abistamine.

Kaasa võta: pass või ID kaart, kirjutusvahend, selga pane mugav riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks. Kursus lõpeb teadmiste kontrolliga. Igale kursuse lõpetajale tunnistus.

Koolitust viib läbi Eesti Punase Risti Raplamaa Selts.

Ajaline kestus

  • Esmaõppe algastme koolituskursuse minimaalne pikkus on kuus nädalat.
  • Juhi esmaõpe algastme pimeda aja ja libedasõidu koolituste pikkuseks on vähemalt üks päev.
  • Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe lõppastme kestus on 23 kuud.
  • Lõppastme koolituse pikkuseks on vähemalt üks päev.

Oluline info

  • Koolitusel osalemiseks on vajalik tervisetõend perearstilt. Selleks tuleb varuda raha vastavalt perearstikeskuse hinnakirjale ning minna tervisekontrolli. Kaasas peab olema isikut tõendav dokument.
  • Esmane B-kategooria juhiluba väljastatakse isikule, kes on vähemalt 18aastane.
  • Alaline elukoht on Eesti
  • Õppetööst osavõtmiseks peab juhiloa taotleja olema vähemalt 17,5 a vanune.
  • Piiratud juhtimisõiguse taotlemise vanuse alammäär on 15,5 a (ülempiir puudub).
  • Esmane juhiluba kehtib kaks aastat ja pärast lõppastme koolituse läbimist vahetab liiklusregister selle alalise juhiloa vastu.

Aire Tammik Autokooli B-kategooria e-õppe õppekava on allalaaditav SIIT.